4.0 от 30 Гласа
Оцени Работници - неквалифициран труд:

Работници - неквалифициран труд
Ирландия