1.0 от 1 Гласа
Оцени офертата :
Публикувано на Март 13, 2017, 15:19 от ПоликонтакТ
Email: contact7@polycontact.com


Internship/Trainee Programs:

Work & Travel USA | САЩ

Изисквания:
да сте студент (2-ри или по-горен курс) или висшист със специалност в сферата на икономиката или туризма. Възможно е заминаване чрез доказване на практически опит в сферата на туризма, мениджмънта, хотелиерството или ресторантьорството;
да сте на възраст до 30 години;
да владеете много добър английски език;
да сте в добро физическо и психическо здраве;

Заминаването се осъществява по програма за обмен на млади специалисти одобрена от Американското правителство.

За повече информация относно програмата и изискванията към нея посетете нашия сайт или се свържете с наш консултант.

тел. 052/ 601 601
моб. тел. 0888 83 33 63

http://www.polycontact.com/bg
http://www.facebook.com/polycontact/

12- Months Web Developer/ Programmer Intern for multilayer digital marketing company that combines creative output with no-nonsense success metrics, providing clients with full service marketing solutions. The company is located in Newton, Massachusetts. The intern will be building (according to their ability) everything from websites to databases, software and iPhone apps. Focus, however, will be on websites. Must have or be pursuing a degree in: Computer Engineering, Computer Science, or Software Engineering. Must have at least 1 year of experience with overall web development. Required experience/skills: PHP, OOP&basic knowledge of design patterns: MySQL, x(HTML), and JavaScript/ AJAX. Preferred skills: CSS & HTML- markup; PHP frameworks or popular CMS. Wage rate: $1000 per month. The company provides free housing: furnished apartment or house, shared, one person per room usually 10- 30 minutes from the company.
Прегледано: 5 пъти